Сучасна терапія хронічної хвороби нирок

✔️Хронічна хвороба нирок – новий тихий вбивця, та прихована пандемія.
✔️Прогнозується, що до 2040 року, ХХН стане 5 причиною смертності в світі.
✔️У людей із ХХН підвищені ризики не тільки ниркових подій (падіння ШКФ, гемодіаліз тощо), але і серцево-судинних катастроф:
🆘Серцево-судинні захворювання, вкл аритмії, СН і тромботичні події спричиняють > 39% смертей пацієнтів із ХХН.
🆘ШКФ 45 мл/хв/1.73 м2 та/або альбумінурія 30-300 мг/г, збільшує ризик серцево-судинних (СС) подій у 2 рази.
🆘 ШКФ < 45 мл/хв та/або САК > 300 мг/г підвищує ризик СС подій у 4-6 разів.

Тому, до викликів сучасного лікування додається завдання впливати та профілактувати серцево-судинним подіям.

Терапія хронічної хвороби нирок включає: специфічну, нефропротекцію та неспецифічну.
‼️Специфічна: лікування безпосередньо причинного захворювання ХХН, якщо це можливо (гломерулонефрит, нефропатії, ТІН тощо);
‼️Нефропротекція: лікування саме ХХН, альбумінурії, ШКФ.
‼️Неспецифічна: синдромна терапія хронічної хвороби нирок: корекція АГ, анемії, фосфорно-кальцієвих та електролітних порушень, набряків, дисліпідемії, білково-енергетичної недостатності і тд.

Специфічна та неспецифічна терапії будуть розглянуті окремо.
Поговоримо про сучасну НЕФРОПРОТЕКЦІЮ.

До доведених нефропротекторів відносяться:
✔️ ІАПФ/сартани – рівень доказовості 1В. Знижують тиск, альбумінурію. Пригнічують гіперфільтрацію, стабілізують ШКФ.
Блокатори РААС призначаються в максимально переносимих дозах і є першою лінією нефропротекції.

✔️іНЗКТГ2 – новітня група нефропротекторів. Були винайдені для лікування ЦД 2 типу, і, в ході клін досліджень, продемонстрували свої ниркові та кардіологічні ефекти, і, я впевнена, буде безліч інших. Рівень доказовості у пацієнтів з ХХН та ЦД 2 типу – 1А (самий високий).
Пригнічують реабсорбцію глюкози в проксимальних канальцях, викликають глюкозурію, натрійурез, мають протизапальний ефект та перешкоджають активації тромбоцитів. Це призводить до ⬇️альбумінурії та гіперфільтрації, стабілізації ШКФ, покращенню серцевої функції та ⬇️ кардіоваскулярних катастроф у пацієнтів із ХХН з та без ЦД 2 типу.
Для лікування ХХН схвалені тільки дві молекули – ДАПАГЛІФЛОЗИН та ЕМПАГЛІФЛОЗИН.